Hem Sortiment Användningsområden Teknisk info Service FOS Köp- & hyrställen Kontakt
Spikpistoler Spik Dyckertpistoler Dyckert Klammerpistoler Klammer Kompressorer & Slang Byggbeslag


NailScrew & Gas till IM90Ci/IM90i

 

    


Ladda ner filmen i .wmv format

 

Enligt EN792-13, Arbetsmiljöverkets krav, ska du alltid använda föreskrivna fästelement, gaspatroner och reservdelar.

Gaspatroner och säkerhet. Läs viktig information. >>


CE-märkning är en produktmärkning av den Europeiska unionen.

Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne (i överensstämmelse med EU-direktiven).

Förutsättningarna för att få CE-märka en produkt är att:

• Produkten överensstämmer med kraven på säkerhet, hälsa och miljö.

• Föreskriven kontrollprocedur har följts.

Är en produkt försedd med CE-märkning visar detta att tillverkaren eller importören har följt de grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav som återfinns i de EU-direktiv som reglerar detta.