Hem Sortiment Användningsområden Teknisk info Service FOS Köp- & hyrställen Kontakt
Spikpistoler Spik Dyckertpistoler Dyckert Klammerpistoler Klammer Kompressorer & Slang Byggbeslag


Klammermontage

Sprängskisser/Reservdelar

im200 s200_s16 s200_w16

IM200/50 S16

 

S200 S16

 

S200 W16

 

 

Gasdrivet klammerverktyg.

Invändig vägg (gips & spån)

 Träemballage

• Brandgips

 Armeringsnät typ Stucanet®

Pneumatiskt klammer-
verktyg för att bl a fästa:

Invändig vägg (gips & spån)

 Träemballage

• Brandgips

 Armeringsnät typ Stucanet®

Pneumatiskt klammer-
verktyg för att bl a fästa:

Plastfolie

 Vindpapp, takpapp &
   takshingel

Armeringsnät typ Stucanet®